Home / Nhà gỗ cổ truyền

Nhà gỗ cổ truyền

Nhà gỗ cổ truyền của chúng tôi là bộ sưu tấp một số công trình nhà gỗ 3 gian, nhà gỗ 5 gian… theo lối cổ truyền bắc bộ mà chúng tôi cho rằng những công trình nhà gỗ này là đẹp, và dùng để mọi người tham khảo nghiên cứu. Người xưa thường làm nhà bằng gỗ xoan kết hợp với một số loại gỗ khác như chò chỉ, vang tâm, gỗ mít…. những công trình này thường của những người giàu có. Chúng tôi luôn tìm kiếm và học hỏi đúc kết kinh nghiệm dân gian kết hợp với hiện đại đưa đến sản phẩm nhà gỗ ý nghĩa và giàu các chi tiết văn hoa cổ truyền

Để đảm bảo chất lượng công trình, Nhà Gỗ Phúc Lộc chỉ nhận làm loại gỗ lim Nam Phi, Gõ Đỏ Nam Phi. Hotline: 0973 812 666