Home / Giá nhà gỗ Xoan

Giá nhà gỗ Xoan

Giá nhà gỗ xoan là mỗi một công trình đều có kích thước và các chi tiết hoa văn mà tùy thuốc vào những yếu tố để đưa gia được giá phù hợp, chúng tôi muốn đưa ra những công trình cụ thể và có chác tính giá cho từng công trình đó.

Với nhà gỗ nói chúng thường tính giá như sau:

  • Giá phần gỗ làm khung nhà (bao gồm nhiều loại gỗ, mỗi một loại đều có một giá theo thời điển báo gia)
  • Giá cửa bức bàn, cửa thông phòng, khuôn cửa
  • Giá các chi tiết đục chạm, tùy theo mức đục chạm cầu kỳ hay đơn gian
  • Giá nhân công xàm đóng

Để đảm bảo chất lượng công trình, Nhà Gỗ Phúc Lộc chỉ nhận làm loại gỗ lim Nam Phi, Gõ Đỏ Nam Phi. Hotline: 0973 812 666