Home / Nhà gỗ cổ truyền

Nhà gỗ cổ truyền

Nhà gỗ cổ truyền của chúng tôi là bộ sưu tấp một số công trình nhà gỗ 3 gian, nhà gỗ 5 gian… theo lối cổ truyền bắc bộ mà chúng tôi cho rằng những công trình nhà gỗ này là đẹp, và dùng để mọi người tham khảo nghiên cứu. Người xưa thường làm nhà bằng gỗ xoan kết hợp với một số loại gỗ khác như chò chỉ, vang tâm, gỗ mít…. những công trình này thường của những người giàu có. Chúng tôi luôn tìm kiếm và học hỏi đúc kết kinh nghiệm dân gian kết hợp với hiện đại đưa đến sản phẩm nhà gỗ ý nghĩa và giàu các chi tiết văn hoa cổ truyền

Not Found

Apologies, but the page you requested could not be found. Perhaps searching will help.